Інформація щодо отримання групи інвалідності

Інвалідність означає не тільки серйозні фізичні обмеження в роботі організму людини, але й часткову (або повну) втрату здатності до праці. Громадяни, які в силу проблем зі здоров’ям не можуть займатися звичною діяльністю, повинні пройти медико-соціальну експертизу для отримання ступеня інвалідності, або визначення відсотків втрати працездатності, що настала внаслідок захворювання, травми, каліцтва чи отруєння на виробництві, або під час несення військової та іншої служби.
Медико-соціальна експертиза – визначення міри втрати здоров’я, ступеня обмеження життєдіяльності особи, викликаного стійким розладом функцій організму, групи інвалідності, причини і часу її настання. Медико-соціальна експертиза проводиться медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) та Лікарсько-консультативною комісією (ЛКК). Нормативно-правовим актом, який регулює проведення медико-соціальної експертизи є Постанова КМУ від 03.12.2009 № 1317 “Про медико-соціальну експертизу”.
Встановлення групи інвалідності є визначенням потреби громадян в заходах соціального захисту (в тому числі реабілітації) у зв’язку з обмеженнями життєдіяльності, що викликані стійким розладом функцій організму в наслідок захворювання, травми, каліцтва, або отруєння (в тому числі, отриманих на виробництві, або в період військової чи державної служби).

ІНСТРУКЦІЯ ПРОХОДЖЕННЯ МСЕК
1. Звернутися до свого сімейного, або профільного лікаря за місцем проживання, з усіма виписками зі стаціонарів медичних закладів, та отримати консультацію про наявність медичних даних на групу інвалідності.
2. В разі наявності ознак інвалідності, лікар направляє пацієнта на ЛКК (лікарсько-консультаційну комісію), яка дає заключний висновок щодо направлення на МСЕК.
3. При винесенні рішення про направлення на МСЕК, ЛКК оформляє посильний лист ф.088/о для проходження МСЕК.
4. ЛКК відправляє посильний лист в експертну комісію, яка призначає дату огляду (пацієнта про дату огляду повідомляє ЛКК, або регістра МСЕК)
Якщо особа не може прибути на МСЕК за станом здоров’я, то МСЕК проводить огляд за місцем проживання такої особи або за місцем медичного закладу, в якому особа лікується.

ІНСТРУКЦІЯ ПРОХОДЖЕННЯ МСЕК учасниками бойових дій (УБД) та учасниками операції об’єднаних сил (ООС)
Керівник закладу, в якому особа проходить лікування несе відповідальність за своєчасність та обґрунтованість направлення громадян на МСЕК, та за якість медичного обстеження.
І. Отримати довідку ВЛК, виписний епікриз та свідоцтво про хворобу після завершення стаціонарного лікування у закладі охорони здоров’я.
ІІ. Взяти Скерування на оформлення направлення на МСЕК у медичній частині військової частини, в якому обов’язково має бути вказаний строк військової служби.
Якщо військова частина не видала Скерування на оформлення направлення на МСЕК потрібно написати Рапорт на ім’я командира військової частини з проханням видати таке керування.
Для звільнених з військової служби Скерування на оформлення направлення на МСЕК видає районний військовий комісаріат.
ІІІ. Звернутися до профільного лікаря (травматолога, невропатолога тощо) в центральній районній лікарні або у військовому госпіталі з проханням направити на МСЕК.
Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) лікувального закладу направляє осіб, що звертаються для встановлення інвалідності на огляд МСЕК.
МСЕК проводить огляд протягом п’яти робочих днів з дня надходження направлення ЛКК
Для поранених, які не можуть пересуватися:
• якщо така особа перебуває на лікуванні в медичному закладі. То документи на МСЕК подає медичний заклад
• якщо особа не може прибути на МСЕК за станом здоров’я. то МСЕК проводить огляд за місцем проживання такої особи або за місцем медичного закладу, в якому особа лікується
Документи, які подаються на огляд МСЕК для військовослужбовців Збройних сил України:
1) Форма 088/о ( направлення на МСЕК) складена ЛКК ЛПЗ за місцем мешкання (спостереження)
2) Військово-облікові документи:
• Направлення на МСЕК, видане командиром військової частини (для тих, хто служить ). або військовим комісаріатом (для тих, хто демобілізований)
• Довідка про безпосередню участь у АТО, видана командиром військової частини або довідка про про термін служби в АТО.
3) Військово-медичні документи:
• Довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) – додаток 5 до «Положення про військово – лікарську експертизу в збройних силах України» від 14.08.2008 № 402;
• Довідка ВЛК ( військово-лікарської комісії) – додаток 4 до «Положення про військово – лікарську експертизу в збройних силах України» від 14.08.2008 № 402;
• Свідоцтво про хворобу додаток11 до «Положення про військово -лікарську експертизу в збройних силах України» від 14.08.2008 № 402;
• Витяг з протоколу засідання ВЛК з визначення причинного зв`язку захворювань, поранення, контузії, травм, каліцтв у колишніх військовослужбовців (ВЛК Південного регіону або ЦВЛК).
4) Медичні епікризи про етапи лікування.
5) План реабілітаційних заходів.
6) Ксерокопія паспорта громадянина України.
7) Ксерокопія військового квитка.
8) Ксерокопія посвідчення учасника бойових дій.
9) Ксерокопія трудової книжки.

Документи,, які подаються на огляд МСЕК для співробітників МВС:
1) Форма 088/о складена ЛКК Державної лікарні ГУМВС України у Дніпропетровській області.
2) Військово-лікарські та військово-медичні документи оформляються та видаються за місцем служби:
• «Акт про нещасний випадок» (в тому числі поранення), складений комісією Державної лікарні ГУМВС України у Дніпропетровській області, затверджений начальником ГУМВС (форма Н-1) з висновком про обставини нещасного випадку
• «Свідоцтво про хворобу» (якщо діючий співробітник) з Постановою ВЛК про причинний зв`язок захворювання (поранення, контузії, травми, каліцтва), складене ВЛК ГУМВС (додаток 12 до «Порядку проведення військово-лікарської експертизи і медичного огляду військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу в системі МВС України», Затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.02.2001 № 85)
• «Постанова ВЛК». якщо колишній або діючий співробітник ОВС звернувся до ВЛК, з питанням встановлення причинного зв`язку травм
• «Довідка ВЛК» – для співробітників ОВС, які проходили ВЛК, при переміщенні по службі, звільнення з ОВС, або встановлення причинного зв`язку по наслідкам травми та визнані придатними до військової служби.
3) Виписки із стаціонарів (про етапи лікування).
4) Ксерокопія паспорта громадянина України.
5) Ксерокопія військового квитка.
6) Ксерокопія посвідчення учасника бойових дій.
7) План реабілітаційних заходів.
Всі документи мають бути посвідчені мокрою печаткою установи, що оформлює документи на МСЕК.
Під час огляду МСЕК при собі необхідно мати оригінали всіх документів, амбулаторну картку та рентгенівські знімки.

Документи, які подаються на огляд МСЕК для військовослужбовців Національної Гвардії України:
1) Форма 088/о складена ЛКК Державної лікарні ГУМВС для військовослужбовців, контрактної служби та резервістів, ЛКК за місцем мешкання (для демобілізованих).
2) Військово-лікарські та військово-медичні документи оформляються та видаються за місцем служби:
• «Акт про нещасний випадок» (в тому числі поранення) форма Н-1 з висновком про те, що поранення сталося в період проходження служби при виконанні обов`язків військової служби, складений комісією об`єднаного угрупування Національної Гвардії України та затверджений командиром об`єднаного угрупування Національної Гвардії України.
• «Свідоцтво про хворобу» з Постановою ВЛК про причинний зв`язок захворювання (поранення, контузії, травми, каліцтва), складене ВЛК ГУМВС у Дніпропетровській області ( додаток 11 до «Положення про військово – лікарську експертизу в Збройних силах України» від 14.08.2008 № 402»). Медичні документи оформлюються та видаються в ЛКК за місцем проживання або нагляду.
3) Медичні епікризи про етапи лікування.
4) План реабілітаційних заходів.
5) Ксерокопія паспорта громадянина України.
6) Ксерокопія військового квитка.
7) Ксерокопія посвідчення учасника бойових дій.
8) Ксерокопія трудової книжки.

Документи, які видає МСЕК учасникам бойових дій (УБД) та учасникам операції об’єднаних сил (ООС)
В разі прийняття рішення про призначення групи інвалідності, МСЕК видає Довідку про призначення групи інвалідності та індивідуальну програму реабілітації.
В разі, коли підстав для встановлення групи інвалідності недостатньо, але наявна втрата працездатності, підтверджена військово-медичними висновками, що може бути виражена у відсотках, МСЕК видає Довідку про відсоток втрати працездатності.
Довідка МСЕК виписується в трьох екземплярах:
1. Для Пенсійного фонду.
2. Для особистого зберігання.
3. Для зберігання в архівах МСЕК.


Опубліковано в категорії: Інформація | Залишити коментар

Інформація для людей з особливими потребами

Після прийняття експертного рішення про групу інвалідності кожному громадянину, якого визнано інвалідом, в Центрі медико-соціальної експертизи складається  індивідуальна програма реабілітації (ІПР).

ІПР – це комплекс оптимальних для інваліда реабілітаційних заходів, направлених на відновлення, компенсацію порушених чи втрачених функцій організму. В ІПР зазначаються конкретні заходи щодо реабілітації, передбачається їх послідовність, обсяги та терміни виконання. Спеціалісти МСЕ розробляють ІПР на основі плану реабілітаційних заходів, який складається лікуючим лікарем лікувально-профілактичного закладу, що направляє громадянина для проходження медико-соціальної експертизи. Продовження

Опубліковано в категорії: Інформація | Залишити коментар

Пам’ятка Індивідуальної програми реабілітації (ІПР) -1

Опубліковано в категорії: Інформація | Залишити коментар

Пам’ятка Індивідуальної програми реабілітації (ІПР) -2

Опубліковано в категорії: Інформація | Залишити коментар