Інформація для людей з особливими потребами

Після прийняття експертного рішення про групу інвалідності кожному громадянину, якого визнано інвалідом, в Центрі медико-соціальної експертизи складається  індивідуальна програма реабілітації (ІПР).

ІПР – це комплекс оптимальних для інваліда реабілітаційних заходів, направлених на відновлення, компенсацію порушених чи втрачених функцій організму. В ІПР зазначаються конкретні заходи щодо реабілітації, передбачається їх послідовність, обсяги та терміни виконання. Спеціалісти МСЕ розробляють ІПР на основі плану реабілітаційних заходів, який складається лікуючим лікарем лікувально-профілактичного закладу, що направляє громадянина для проходження медико-соціальної експертизи.

Згідно рекомендацій, внесених в ІПР, інвалід може отримати необхідні технічні засоби реабілітації (ТЗР) та послуги, працевлаштуватись, набути професію і т.д.

ІПР є дійсною 2 роки, за необхідністю може коригуватись.

Індивідуальна програма реабілітації є обов’язковою для виконання державними органами, підприємствами (об’єднаннями), установами і організаціями. ІПР має рекомендаційний характер для інваліда, який в свою чергу має право відмовитись від будь-якого виду, форми та обсягу реабілітаційних заходів, передбачених його індивідуальною програмою реабілітації.

З ІПР необхідно звернутись:

  • стосовно заходів медичної реабілітації – в лікувально-профілактичний заклад за місцем проживання;
  • стосовно заходів психолого-педагогічної реабілітації – в органи соціального захисту населення або в лікувально-профілактичний заклад за місцем проживання;
  • стосовно заходів професійної реабілітації – в службу зайнятості населення;
  • стосовно забезпечення технічними засобами реабілітації – в органи соціального захисту населення.

ІПР складається, як мінімум в 2-х примірниках. У разі згоди інваліда з ІПР, він ставить свій особистий підпис, та один примірник видається особі (його законному представнику) на руки, про що робиться запис в журналі видачі індивідуальних програм реабілітації,  другий примірник підшивається до медико-експертної справи.

Послуги з соціально-побутового і медичного обслуговування, технічні та інші засоби (протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, засоби пересування, протези, слухові та голосоутворюючі апарати тощо) надаються інвалідам безкоштовно або на пільгових умовах.

Забезпечення системного підходу до організації реабілітації, послідовності і наступності в проведенні багатопрофільних реабілітаційних заходів, запровадження державних реабілітаційних стандартів і установлення контролю за якістю реабілітаційних послуг регламентовано:

  • Постановою КМУ від 8.12.2006р. № 1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів»;
  • Постановою КМУ від 31.01.2007р. №80  «Про затвердження порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг»;
  • Наказом МОЗ від 08.10.2007р. №623 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання»;
  • Постановою КМУ від 23.05.2007р. №757 «Про  затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда»;
  • Постановою КМУ від 05.04.2012р. №321. «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів».
Опубліковано у Інформація. Додати до закладок постійне посилання.