Історія МСЕ

ІСТОРІЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ РЕГІОНУ

У травні 1798 року «Приказом общественного призрения» у південній частині майбутньої Соборної площі Катеринослава у двох невеликих дерев`яних будинках, відкуплених казначейством у їх власника – першого губернського лікаря К.І.Роде, було влаштовано «богоугодний» заклад, який складався із « богадільні» (для старих відставних солдат та інших категорій бідних людей), будинку божевільних і лікарні на 30 ліжок з одним штатним лікарем. Внаслідок незадовільного санітарно-гігієнічного стану в Катеринославі та губернії часто виникали епідемії холери, чуми та інших хвороб. Усе це змушувало міську думу при мізерному міському бюджеті вживати хоча б елементарних заходів до поліпшення медичного і санітарно-гігієнічного обслуговування населення.За проектом архітектора С.І.Грязнова у 1842 році розпочалося будівництво «богоугодного» закладу – триповерхового корпусу лікарні на 240 ліжок, Головного корпусу, призначеного під палати лікарні й богадільні ( натепер там розташовані профпатологічне відділення, пульманологічне відділення та інше). Пізніше побудовано Будинок лікарів (Корпус земської лікарні з 1867 р.), в якому зараз працює Обласний клінічний центр медико – соціальної експертизи.

Становлення лікарсько-трудової експертизи в нашому регіоні можна віднести до1908 р., коли в Катеринославі були організовані лікарсько-консультативні бюро, які надалі стали прообразом спеціальних експертних закладів.

Це були приватні установи, головної задачею яких була оцінка працездатності хворих з урахуванням характеру захворювання або травми. В склад консультативних бюро входили від 3 до 5 лікарів, розташовані вони були на базі міських лікарень.
Після революції в 1919 р. лікарняна експертиза працездатності переходить до системи соціального забезпечення.
У 1932 р. бюро лікарської експертизи були реорганізовані в лікарсько-трудові експертні комісії (ЛТЕК).
У Дніпропетровській області в 1940 р. було вже 27 ЛТЕК, в 1944 р. – 29, а в 1957 р. функціонувало 31 ЛТЕК, створених за принципом адміністративного розділу, кожний районний та міський відділ соціального забезпечення мав у своєму складі ЛТЕК.

У 1956 р. було прийнято новий закон “Про державні пенсії”. На ЛТЕК було покладено обов’язки встановлення групи та причини інвалідності, розробка трудових рекомендацій, вивчення умов праці інвалідів, розробка заходів щодо відновлення працездатності.
Реорганізація ЛТЕК закінчилася формуванням оптимального варіанту мережі ЛТЕК: міжрайонні, обласні спеціалізовані та обласні загального профілю комісії. Така реорганізація вимагала закріпленню в ЛТЕК постійних висококваліфікованих кадрів – лікарів-експертів.
Перші спеціалізовані ЛТЕК в області були створені у 50-х роках. У 60-х роках були створені кардіологічні, офтальмологічна та профпатологічна ЛТЕК.

За десятиріччя з 1970 по 1980 р.р. було створено ще ряд спеціалізованих ЛТЕК: фтизіатрична, психіатричні, травматологічні комісії.
1 жовтня 1991 року при обласному управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації було створено обласний центр медико-соціальної експертизи (ОЦ МСЕ), який по теперішній час належить до управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Сьогодні медико-експертна служба Дніпропетровської області – Комунальний заклад «Обласний центр медико-соціальної експертизи»,  до складу якого входять 30 МСЕК, з них 26 міжрайонних МСЕК, 13 з яких є спеціалізованими (фтизіатрична, офтальмологічна, травматологічна, профпатологічна, три кардіологічні, чотири психіатричні, дві онкологічні), та 5 обласних МСЕК.
У м. Дніпропетровську розташовано 12 міжрайонних та 4 обласних МСЕК.
У м. Нікополі та м. Дніпродзержинську розташовано по 2 МСЕК. У м. Павлограді – 1 МСЕК, смт Васильківці – 1 МСЕК, м. Новомосковську – 1 МСЕК. У м. Кривому Розі розташовано 8 МСЕК, одна з яких є обласною.
З 1985 по 2004 рік на чолі обласного центру МСЕ стояла головний лікар Потапова Світлана Миколаївна, яка внесла неоцінний внесок в організацію та розвиток служби МСЕ в Дніпропетровщині та виховала цілу плеяду лікарів-експертів, що склали фахову основу подальшого розвитку багаторазово признаного кращим в Україні експертного центру.


З 2004 по 2015  рік головним лікарем КЗ ОЦ МСЕ був Борисов Сергій Михайлович.

З 2015 року та по 2018 р. обласну службу МСЕ очолвав кандидат медичних наук Концур Віктор Миколайович, який має наукову монографію та ряд друкованих робіт, що присвячені аналізу стану та причин інвалідності у різних галузях народного господарства та реабілітації інвалідів . Враховуючи на те, що його діяльність співпала зі складним періодом нашої країни, проведенням антитерористичної операції на Сході, виникла значна потреба в заходах МСЕ, спрямованих на соціальний захист та реабілітацію постраждалих внаслідок бойових дій, як воїнів, так і мирного населення. Значним позитивним наслідком роботи В.М.Концура стала суттєва реорганізація роботи МСЕК, що сприяло спрощенню проходження МСЕК учасниками АТО та постраждалими мирними мешканцями.

З листопада 2018 року В.О. головного лікаря Дніпропетровського обласного центру МСЕ призначено лікаря-експерта вищої категорії Мартиненко Марину Вячеславівну. В серпні 2019 року Мартиненко М.В. було призначено Директором КЗ “ОКЦ МСЕ” ДОР.

Для комплексної реабілітації інвалідів взагалі, та контингенту АТО зокрема, в 2018 р. в обласній службі МСЕ було відновлено психологічну службу, фахівці якої разом з лікарями-реабілітологами та  членами комісій активно сприяють розробці та втіленню Програм соціально-психологічної реабілітації та мають змогу надавати психологічну допомогу під час проходження МСЕК.

Постійна співпраця центру МСЕ з багатьма громадськими організаціями, особливо з ГО ветеранів АТО / ООС та з профільними спілками інвалідів також є дуже корисною і дозволяє покращити умови медичної та соціально-психологічної реабілітації людей з обмеженими можливостями.

В обласному центрі МСЕ сьогодні працює 106 лікарів З них 47 мають вищу категорію, першу – 47, другу – 12.
На базі КЗ ОЦМСЕ розташована кафедра МСЕ ДМА, що надає сприятливі умови для підвищення кваліфікації лікарів МСЕК. Всі лікарі КЗ ОЦМСЕ проходять навчання на кафедрі МСЕ ДМА де щорічно здійснюють підвищення кваліфікації понад 50 лікарів центру. Співпрацюючи з викладачами кафедри лікарі-експерти приймають участь у проведенні «Днів експерта», та приймають участь в медичних нарадах КЗ ОЦМСЕ.

Керівництво обласного центру МСЕ активно сприяє виконанню сумісних науково-практичних робіт лікарів МСЕК та співробітників кафедри, результати яких доповідаються на науково-практичних конференціях, друкуються в періодичних виданнях.

Дніпропетровький обласний центр МСЕ також тісно співпрацює з Українським державним науково-дослідним інститутом медико-соціальних проблем інвалідності  (ДержНДІ МСПІ) Міністерства охорони здоров’я України. Що є єдиним в Україні науковим і вищим консультативним закладом із медико-соціальних питань інвалідності, який має більш ніж 80-річний досвід роботи з наукового забезпечення та вдосконалення медико-соціальної допомоги населенню країни. Інститут надає ОКЦМСЕ високопрофесійну консультативну та методичну допомогу з питань медико-соціальної експертизи, та, за направленнями МСЕК, проводить обстеження та реабілітацію пацієнтів в власній клініці.